Nastavení cookies

Komisař pro kulturu Tibor Navracsics předal v Plovdivu během slavnostního vyhlášení tabulky s označením "European Heritage Label" - "Označení Evropské Dědictví "  9 novým místům, které byly prohlášeny za vzácné symboly evropských ideálů, hodnot, historie a integrace  s výjimečným evropským rozměrem. 

Jedná se o následující místa: Hudební odkaz města  Lipsko  (Německo), Synagoga v ulici Dohány (Maďarsko), Pevnost Cadine (Itálie), Kostel Javorca (Slovinsko),  Systém koncentračních taborů Natzweiler (Francie a Německo),  Památník Sighet (Rumunsko); důl  Bois du Cazier (Belgie);  Obec Schengen (Lucembursko) a obec Maastrich a odkaz na podpis Smlouvy (Nizozemí).

 

Více na: https://europa.eu/cultural-heritage/news/european-heritage-label-9-historical-sites-celebrated_en