Nastavení cookies

Symbolické sázení stromů v areálu nově vznikajícího Památníku holokaustu Romů a Sintů v Čechách

14.11.2023 17:28|příspěvkové organizace

Dne 13. 11., nastal čas pro další významný moment v procesu tvorby pietního místa v Letech u Písku. V nově budovaném Památníku započala výsadba sazenic stromků, ze kterých v čase vzejde vzrostlý les.

 

Po celá desetiletí bránil důstojné připomínce utrpení stovek lidí v letském táboře necitlivě vybudovaný vepřín. Stal se symbolem přezíravého postoje většinové společnosti vůči Romům. Vepřín byl však v roce 2022 po odkupu vládou zdemolován a na jeho místě buduje Muzeum romské kultury nový Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách. 

Vysazené stromy se stanou důležitým symbolem, který nahradí plochu vepřína a stanou se také významnou součástí venkovní expozice Památníku. Smíšený les bude prostorem pro tiché rozjímání a uctění památky obětí místního tzv. cikánského, fakticky koncentračního, tábora.  

Autoři architektonického návrhu Památníku Jan Sulzer a TERRA FLORIDA o myšlence lesa říkají: „Proměnou plochy vepřína v přirozený les navracíme propůjčený prostor zpět krajině.“

 

Převážnou část sazenic nového lesa darovalo přilehlé Panství Orlík Jana a Karla Schwarzenbergů. Celkem se jedná i 13 917 ks sazenic devíti druhů stromů (převažovat budou borovice a duby). Za v sobotu zesnulého Karla Schwarzenberga drželo shromáždění pietní minutu ticha.

 

Symbolického sázení se zúčastnila řada osobností politického i kulturního života, nechyběli také potomci přeživších, zástupci mladé generace Romů i aktivisté, kteří společenským tlakem pomohli k rozhodnutí o zbourání velkokapacitního vepřína.

Během programu promluvila předsedkyně poslanecké sněmovny ČR Markéta Pekarová Adamová: „Považuji za nesmírně dobrou zprávu pro celou naši společnost, že výstavba nového památníku v Letech u Písku pokračuje a přání dlouholetého předsedy Výboru pro odškodnění romského holocaustu Čeňka Růžičky se i po jeho odchodu na věcnost postupně naplňuje. Dnešní vysazení nových stromů je dalším krokem na cestě k jeho uskutečnění.“

 

K výsadbě se vyjádřil i ministr kultury Martin Baxa. „Je mi ctí, že můj resort přispívá k založení místa pro tiché uctění památky obětí, pro přemýšlení, rozjímání, pro připomínku. Myšlenka lesa vzpomínek je v kontextu toho, co se na tomto místě odehrávalo, velmi důstojná. Těší mne, že toto místo projde výraznou proměnou. A to nejen tou vnější, ale i vnitřní. Myslím, že proměna je už nyní hmatatelná a jsem rád, že je dluh obětem holokaustu Romů a Sintů splácen,“ říká ministr kultury Martin Baxa.  Ministerstvo kultury ČR na akci reprezentoval náměstek Ondřej Chrást.  

 

Dále na akci promluvila zástupkyně potomků přeživších Jana Kokyová, zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková, velvyslanec Norského království Victor C. Rønneberg, velvyslankyně Kanady Emily McLaughlin, zástupkyně velvyslanectví Spolkové republiky Německo Petra Dachtler, zástupce mladé romské generace Petr Banda.

 

Památník se pro veřejnost poprvé otevře 3. 2. 2024. Stane se místem piety i poznání. Jeho ideou je důstojně uctít památku vězněných, informovat a vzdělávat o dění před a během II. světové války, i o dopadu nacistické genocidy na romskou komunitu v českých zemích. To vše prostřednictvím stálé expozice umístěné v Návštěvnickém centru a také skrze venkovní Stezku paměti. Informace budou podávány v moderní audiovizuální podobě skrze autentické výpovědi pamětníků. 

 

V prvních dvou měsících bude v Památníku probíhat zkušební provoz, otevřeno bude od pátku do neděle v časech 10–17 h. 

 

 

 

Pro více informací kontaktujte tiskovou mluvčí Karolinu Spielmannovou na media@rommuz.cz, tel. 775 407 065. 

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mkcr.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mkcr.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mkcr.cz


Eva Sochorová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 503
M: 777 488 943
E: eva.sochorova@mkcr.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mkcr.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi