Nastavení cookies

Je třeba reagovat na dynamické chování audiovizuálního průmyslu, říká ministr kultury k novele zákona o audiovizi

02.07.2023 20:30|ministerstvo

Letošní 57. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech přinesl v neděli také jednání o budoucnosti a podpoře audiovizuálního průmyslu. Zúčastnili se jej premiér Petr Fiala, ministr kultury Martin Baxa a hlavní aktéři české audiovize.  

 

Předseda vlády Petr Fiala a ministr kultury Martin Baxa se v neděli setkali se zástupci české a světové audiovize. Věnovali se novele zákona o audiovizi, respektive transformaci Státního fondu kinematografie na Státní fond audiovize a aktuální situaci kolem pozastaveného systému filmových pobídek, a dále začlenění audiovize do Národního plánu obnovy.

Hlavním důvodem pro potřebu novelizace je dlouhodobá neudržitelnost a nestabilita stávajícího systému. Je třeba reagovat na dynamické chování audiovizuálního průmyslu. Je nutné podporovat celé spektrum audiovizuálních projektů v rámci selektivní podpory a řešit novým způsobem filmové pobídky, abychom předešli možnému odlivu velkých projektů a zároveň efektivně podporovali ty malé a pomáhali rozvíjet talent našich tvůrců.“ vysvětluje ministr kultury a dodává: „Vzhledem k šíři záběru pracovní skupiny, která novelu připravovala a rozdílným potřebám hlavních aktérů české audiovize, byly diskuse mnohdy velmi náročné, avšak díky konstruktivnímu přístupu a schopnosti shodnout se na společném zájmu, se ty nejzásadnější otázky podařilo vyřešit.“ 

Důležitým momentem je současné nerovné zpoplatnění jednotlivých aktérů oblasti audiovize. Novela má za cíl jej zharmonizovat. Nastavit pro všechny povinné 2 % parafiskálního poplatku a motivovat tuzemské i mezinárodní VOD platformy k investici do tvorby místního obsahu stanovením zákonného procenta z obratu. Oproti původnímu návrhu bude vytvořen 4. pilíř, který bude zahrnovat samostatnou selektivní podporu pro animaci a gaming.

Všechny tyto změny byly navrhovány tak, aby systém využíval spolupráce jednotlivých aktérů a pomáhal rozvíjet audiovizuální infrastrukturu, která podpoří i menší nezávislé produkce kam budou moci snadněji vstupovat noví talenti a debutující tvůrci,“ říká ministr kultury.

Nejpodstatnější změnou, vedle sjednocených parafiskálních poplatků a povinného procenta přímých investic pro VOD, bude navázání výše pobídek na výkon audiovizuálního průmyslu, respektive na výběr parafiskálních poplatků.

Audiovizuální trh prošel dramatickými změnami a je nutné jej přizpůsobit aktuálním požadavkům. A to ještě i před přijetím novely zákona. Na loňském filmovém festivalu v Karlových Varech se díky jednání s Asociací producentů v audiovizi a ministerstvem financí podařilo odblokovat filmové pobídky a navýšit jejich podporu na historické maximum 1.4 mld. Kč. Dohodnuty byly i systémové změny. Ještě v loňském roce byla novelou zákona o službách platforem omezena výše pobídky na jeden projekt na 150 milionů korun. Přesto došlo počátkem letošního roku k uzavření registrace projektů. Ministerstvo kultury našlo s aktéry audiovizuálního průmyslu možnou varianty řešení, která umožní otevřít registraci filmových pobídek.

Pozitivní zprávou pro českou audiovizi je začlenění audiovize do Národního plánu obnovy. Audiovize bude součástí NPO pro roky 2024 a 2025 a na podporu kreativců v audiovizi půjde částka 200 mil. korun. O konkrétních detailech bude ministerstvo kultury informovat v průběhu podzimu.

© Foto: Úřad vlády

Press release in english

 

 

Tiskové oddělení MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mkcr.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mkcr.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mkcr.cz


Eva Sochorová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 503
M: 777 488 943
E: eva.sochorova@mkcr.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mkcr.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi