Nastavení cookies

První zasedání nové Garanční rady Národní galerie v Praze

30.06.2023 12:41|ministerstvo

V Nostickém paláci se uskutečnilo první zasedání poradního orgánu ministra kultury Garanční rady Národní galerie v Praze. 

 

Na programu jednání bylo představení členů nové vědecké rady, shrnutí aktuálního stavu příprav Koncepce rozvoje NGP na další léta a představení hlavních linií odborného směřování Národní galerie. Dalšími tématy k diskuzi byly aktualizace organizační struktury organizace a informace o stavu příprav projektu nového depozitáře v Praze-Jinonicích nebo výroční zpráva Národní galerie Praha za rok 2022. 

Novou garanční radu jmenoval ministr Baxa 3. května 2023. Ke stejnému datu byli odvoláni všichni dosavadní členové. Cílem změny bylo efektivnější a transparentnější nastavení činnosti tohoto poradního orgánu a jeho ukotvení v rámci Ministerstva kultury.

Nová garanční rada má 11 členů s hlasovacím právem, z nich 6 členů je stávajících. Předsedkyní garanční rady je Helena Musilová a místopředsedou rady je Tomáš Winter. Jedenáctičlennou radu tvoří zástupci galerií, oborových organizací, akademické sféry, ministerstva a odborné veřejnosti. Členové byli nominovaní ministerstvem a profesními a akademickými organizacemi (Rada galerií České republiky, Uměleckohistorická společnost, Český výbor ICOM, Asociace muzeí a galerií České republiky, Akademie věd České republiky).

 „Národní galerie je výjimečnou institucí, která realizuje náročné projekty a čelí mnoha výzvám. Proto považuji ustavení svého nového poradního orgánu za velmi důležitý krok ke zvýšení efektivity. A již dnešní první jednání správnost tohoto rozhodnutí potvrzuje,“ doplňuje ministr kultury Martin Baxa. 

 

Nové složení GR NGP

 • PhDr. Petr Hnízdo, Ministerstvo kultury PhDr.
 • Jan Holovský, Ph.D., Ministerstvo kultury
 • Mgr. Irena Chovančíková, Asociace muzeí a galerií České republiky
 • Mgr. Jiří Jůza, Ph.D., Rada galerií České republiky 
 • PhDr. Jan Klípa, Ph.D., Akademie věd České republiky
 • Mgr. Alexandra Kusá, Ph.D., zástupce odborné veřejnosti
 • Mgr. Helena Musilová (předsedkyně), zástupce odborné veřejnosti
 • Mgr. Gina Renotière, Ph.D., Český výbor ICOM 
 • Ing. Vlastislav Ouroda, Ph.D., Ministerstvo kultury
 • Ing. Jan Vořechovský, Ministerstvo kultury 
 • Doc. PhDr. Tomáš Winter, Ph.D. (místopředseda), Uměleckohistorická společnost
 • PhDr. Pavel Hynčica, Ph.D. (tajemník – člen rady bez hlasovacího práva) 

Tiskové oddělení MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mkcr.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mkcr.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mkcr.cz


Eva Sochorová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 503
M: 777 488 943
E: eva.sochorova@mkcr.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mkcr.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi