Nastavení cookies

Seminář k obnově pevnostních měst

21.06.2023 13:09|ministerstvo

Ministerstvo kultury ČR připravilo za podpory Národního památkového ústavu a Národní kulturní památky Vyšehrad a ve spolupráci s ateliérem Hudak odborný seminář zacílený na problematiku ochrany, rekonstrukcí a možností pevnostních měst nejen Josefova a Terezína.

 

Seminář se uskutečnil ve středu 14. června 2023 v prostorách Starého purkrabství na Vyšehradě. Úvodní slovo pronesl ředitel NKP Vyšehrad Petr Kučera, vrchní ředitel MK Vlastislav Ouroda a náměstkyně NPÚ Jana Michalčáková.

 

Za hojné účastní zástupců obcí, krajů, spolků a dalších rezortů vlády byl seminář rozdělen do dvou hlavních bloků. V prvním bloku přednášející přiblížili holistické přístupy ke správnému nastavení managementu užívání, údržby a rozvoje takto specifické památky. Následovala praxe a zkušenosti z tuzemských a zahraničních lokalit, včetně nástinu možných jiných přístupů k zachování, opravě a komercializaci památky. V neposlední řadě byla prezentovaná i možnost zapojení se do mezinárodních projektů včetně EHL.

Ve druhém bloku se představili praktické zkušenosti primárně na hradebním systému, kde se kromě obvyklých způsobů oprav prezentovala hlavně potřeba běžné údržby, která ve výsledku přináší efektivnější, enviromentálnější a ekonomičtější ochranu památky.


 

Tiskové oddělení MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mkcr.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mkcr.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mkcr.cz


Eva Sochorová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 503
M: 777 488 943
E: eva.sochorova@mkcr.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mkcr.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi