Nastavení cookies

Zasedání Národní rady pro tradiční lidovou kulturu

20.06.2023 16:50|ministerstvo

V Konírně Nostického paláce se 20. června 2023 uskutečnilo zasedání poradního orgánu ministra kultury Národní rady pro tradiční lidovou kulturu. Rada navrhuje a iniciuje koncepční a organizační opatření, zejména však projednává a posuzuje nominace do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR a poskytuje konzultace k nominacím do světových seznamů zřízených Úmluvou o zachování nemateriálního kulturního dědictví (UNESCO, 2003).

 

Na programu jednání byly prezentace nominací k zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR předložených Ministerstvu kultury v roce 2023 a informace k implementaci Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví. Prezentovány byly nominace: Keramika-kamenina na Letovicku a Kunštátsku, Zavádka na Hanáckém Slovácku, Tradice podomáckého broušení drahých kamenů na Turnovsku.

Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR byl vytvořen po vzoru Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva (UNESCO) v rámci implementace Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví, jejíž smluvní stranou je Česká republika od roku 2009. Hlavním účelem Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky je ochrana, zachování, identifikace, rozvoj a podpora nemateriálního kulturního dědictví na území České republiky.

Česká republika má na Seznamu nemateriálních kulturních statků tradiční lidové kultury ČR zapsáno celkem 31 položek. Poslední zapsanou položkou byla tradice mužských mečových tanců, která je dodnes neoddělitelnou součástí každoročních masopustních obchůzek na Uherskobrodsku.

Zápis do národního seznamu musí předcházet zápisu do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva (UNESCO), kam byly zapsány tyto české prvky: Vorařství (2022), Ruční výroby ozdob z foukaných skleněných perlí pro vánoční strom (2020), v roce 2018 pak společná nominace Česka, Slovenska, Německa, Rakouska a Maďarska Modrotisku v Evropě. Na seznamu najdeme rovněž Loutkářství na Slovensku a v Česku, Sokolnictví – žijící lidské dědictví, Jízdy králů na Slovácku, Masopustní obchůzky a masky na Hlinecku, Slovácký verbuňk.

 

Tiskové oddělení MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mkcr.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mkcr.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mkcr.cz


Eva Sochorová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 503
M: 777 488 943
E: eva.sochorova@mkcr.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mkcr.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi