Nastavení cookies

Císařské lázně se otevírají veřejnosti

16.06.2023 22:30|ministerstvo

Císařské lázně jsou národní kulturní památkou ležící přímo v srdci Karlových Varů, uprostřed lázeňského území chráněného jako součást světového kulturního dědictví UNESCO.

Patří k největším a umělecky nejbohatším lázeňským domům v Karlových Varech a jsou symbolem nejen největšího rozkvětu tohoto lázeňského města, ale spolu s ním i celého lázeňství v západních Čechách.

Slavnostní zahájení znovuotevření lázní proběhlo 16. června 2023 za účasti ministra kultury Martina Baxy a hejtmana Karlovarského kraje. Večerní ceremoniál nabídl scénickou show bratří Cabanů, jedinečnost chvíle podpořil Karlovarský symfonický orchestr. 

Budova Císařských lázní byla postavena v letech 1893 – 1895 podle projektu vídeňských architektů Ferdinanda Fellnera a Hermana Helmera ve stylu francouzské novorenesance. Slavnostní zahájení provozu Císařských lázní se konalo 6. května 1895. Po vzniku Československa byly Císařské lázně v říjnu 1922 přejmenovány na Lázně I. Dílčí stavení úpravy v suterénních prostorách proběhly v roce 1926. Větší rekonstrukce zaměřená na zajištění celoročního provozu proběhla v letech 1948–1953.

Císařské lázně patří k nejcennějším karlovarským stavbám. Zastavěná plocha zaujímá 2800 čtverečních metrů. Nad hlavním vstupem se nachází znak Karlových Varů. Nad vstupem do Císařských lázní jsou uvedena jména nejvýznamnějších karlovarských lékařů, mezi které patřili zejména Václav Payer, David Becher, Eduard Hlawaczek, Gallus von Hochberger a Rudolf Mannl. Chybí mezi nimi ovšem významný karlovarský lékař švýcarského původu Jean de Carro, jehož zásluhy byly doceněny až později a v roce 1968 bylo jeho bustě od Josefa Bezděka vyhrazeno místo na odpočívadle impozantního schodiště. V interiéru hlavní budovy se v patře nachází Zanderův sál, kde bylo umístěno cvičební nářadí pro gymnastiku. Nacházejí se zde nástěnné malby vídeňského malíře Eduarda Lebiedzkeho (1862–1915) oslavujících sport a zdraví a bohatě vyřezávané obložení. V přízemí se nacházela císařská lázeň, která byla určena pro císaře Františka Josefa I. Při vstupu do objektu jsou instalována sousoší Léčivé síly a Prasíly.

V roce 2019 zahájil vlastník stavby, Karlovarský kraj, celkovou rekonstrukci Císařských lázní. Během téměř čtyřleté obnovy byla budově vrácena její historická podoba a do lázní se opět vrátil život. Budova se veřejnosti naplno otevře v červenci 2023. V rámci prohlídky budou mít návštěvníci možnost projít si veřejně přístupné prostory celé stavby, poznat nejen uměleckou výzdobu, ale seznámit se i s původní unikátní technologickou stránkou provozu a také se současnou moderní vestavbou multifunkčního sálu v bývalém obslužném atriu.


 

Tiskové oddělení MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mkcr.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mkcr.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mkcr.cz


Eva Sochorová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 503
M: 777 488 943
E: eva.sochorova@mkcr.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mkcr.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi