Nastavení cookies

Na březích Nilu

15.06.2023 14:51|příspěvkové organizace

Zajímá vás, jakými zvířaty a rostlinami byli obklopeni staří Egypťané a obyvatelé starověké Núbie? Pak si určitě nenechte ujít výstavu Na březích Nilu, která se v Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě otevře v pátek 16. června 2023.

 

Výstava Na březích Nilu, vzniklá v rámci spolupráce mezi Muzeem Jana Amose Komenského v Uherském Brodě a Národním muzeem – Náprstkovým muzeem asijských, afrických a amerických kultur, představí více jak 150 unikátních originálních předmětů pocházejících ze sbírek Náprstkova muzea a Městského muzea Moravská Třebová. 

Jejím záměrem je přiblížit široké veřejnosti přírodní svět faraonského Egypta a starověké Núbie pomocí předmětů, které starověcí obyvatelé nilských břehů používali během svého života, nebo s nimi byli pohřbeni.

Výstava je rozdělena do pěti částí. První se věnuje geologii nilského údolí a přilehlých pouští, druhá rostlinstvu, třetí zvířeně a čtvrtá člověku využívajícímu přírodní zdroje. Poslední, pátá část, přenese návštěvníka do zásvětních krajů a seznámí ho se staroegyptským bestiářem.

Ústředním exponátem instalace je rakev s mumií ženy jménem Har, která byla v době 4. stol. př. n. l. pohřbena ve středoegyptském Achmímu. Podobně jako řadu dalších předmětů přivezl tuto mumii z Egypta arcivévoda Josef Ferdinand Toskánský.

Návštěvníka bezesporu zaujmou rovněž mumie zvířecí, včetně mumií koček, krokodýlů, hadů, rejsků nebo čápa. Neméně pozornosti si však zaslouží také nádoby sloužící k výrobě a uchovávání piva nebo vína. Součástí výstavy jsou i chlebové placky upečené v době vlády slavné královny Hatšepsut před bezmála třemi a půl tisíci lety.

Jedním z nejcennějších vystavených předmětů je soška patřící do pohřební výbavy faraona Sethiho I. (vládl ve 13. století př. n. l.) uložené v panovníkově hrobě v Údolí králů.

Výstava Na březích Nilu jistě osloví všechny návštěvníky bez ohledu na věk, avšak lze ji díky její srozumitelnosti využít i jako doplněk školní výuky na základních a středních školách. 

K vidění v Muzeu Jana Amose Komenského bude od 17. 6. 2023. Veškeré aktuální informace o otevírací době a vstupném naleznete na stránkách www.mjakub.cz.


Kontakt:
Robert Provodovský
produkční, muzejní pedagog, pracovník vztahů k veřejnosti
Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
T: +420 572 632 288 linka 216
M: +420 603 370 227
E: provodovsky@mjakub.cz
W: www.mjakub.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mkcr.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mkcr.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mkcr.cz


Eva Sochorová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 503
M: 777 488 943
E: eva.sochorova@mkcr.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mkcr.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi