Nastavení cookies

Budoucnost performativního umění v Praze a regionu

09.06.2023 13:52|ministerstvo

V Konírně Nostického paláce se v pondělí 29. 5. 2023 sešli zástupci Ministerstva kultury, hl. města Prahy, regionů, statutárních měst a performativního umění s cílem diskutovat budoucnost současného tance, pohybového umění a nového cirkusu.

 

Hlavním organizátorem akce byla oborová profesní organizace Vize tance ve spolupráci s Ministerstvem kultury a servisní organizací pro kulturu Nová síť. Setkání různorodých aktérů probíhalo formou world café se třemi tematickými kulatými stoly, které se věnovaly Národnímu plánu obnovy a jeho udržitelnosti, grantové politice – hodnotícím kritériím a možnostem decentralizace kultury. Z pracovního setkání vznikne písemný výstup, který by měl dále sloužit pro potřeby argumentace na poli advokacie performativního umění. Za klíčovou považovali všichni aktéři fungující a efektivní komunikaci a koordinaci podpory performativního umění na lokální, regionální i národní úrovni. Vzhledem k otevřenosti všech účastníků lze na setkání v budoucnu navázat obdobnými akcemi. 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mkcr.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mkcr.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mkcr.cz


Eva Sochorová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 503
M: 777 488 943
E: eva.sochorova@mkcr.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mkcr.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi