Nastavení cookies

Památky pomalu ukončují sezonu, doposud je navštívilo 3,4 milionu návštěvníků

06.10.2022 19:11|příspěvkové organizace

V letošní nezkrácené sezoně zavítalo na státní památky celkem 3,4 milionu návštěvníků. Jedná se o 13% nárůst návštěvnosti oproti minulému roku a o 26% pokles oproti roku 2019, tedy období před koronavirovou pandemií.

 

Návštěvnost deseti nejnavštěvovanějších památek je ve srovnání s rokem 2019 v průměru o 33 % nižší. Jednou z hlavních příčin je úbytek zahraniční klientely, a to především Rusů a Asiatů.
V návaznosti na televizní pořad Skryté skvosty, který vznikl ve spolupráci Národního památkového ústavu, České Televize a agentury CzechTourism, byl u deseti odvysílaných objektů zaznamenán meziroční 14% nárůst návštěvnosti oproti roku 2021, přičemž nejvyšší narůst byl evidován u brněnské vily Stiassni.

Kromě viditelného trendu úbytku zahraničních turistů lze zpozorovat také věrnost českých návštěvníků, neboť i u méně známých památkových objektů byla návštěvnost optimální i přes mírný nárůst cen, ke kterému NPÚ začátkem roku musel přistoupit vzhledem ke zvýšeným mandatorním výdajům za elektřinu a další služby. Nadcházející rok ovšem NPÚ nehodlá nadále zvyšovat ceny za základní vstupné, chce ale pokračovat ve snižování vstupného o 10 % pro děti
a mladistvé.

Úsporná opatření se nicméně dotkla například omezení nočního osvětlení památek či snížení teploty ve skleníkách, správních i kancelářských budovách. Naopak se v tomto roce nedotknou návštěvnického zimního provozu či Hradozámeckého adventu, který byl poslední dva roky zrušen kvůli pandemické situaci. V rámci úspor musely být omezeny také obnovy malého rozsahu, jako jsou například nátěry oken, drobné úpravy střech, arboristické práce, úpravy cest v parku, výsadba stromů, frézování pařezů apod. 

Velkých investičních akcí bylo letos dokončeno celkem 9. Na Červeném Poříčí, Českém Krumlově, Jezeří, Švihově a Valticích byly otevřené zcela nové prostory pro veřejnost. V prostorách Zámecké galerie v Českém Krumlově je do konce října zpřístupněna výstava Šlechtické slavnosti a zábavy. Na Zákupech, Bezdězu, Grabštejně a Kozlu byly obnovené prostory úspěšně znovuotevřeny. U dalších 17 objektů se počítá s otevřením obnovených prostor veřejnosti či se vznikem nových expozic během příštího roku.

Vlastní výnosy do konce letošního srpna činily 464,8 milionů Kč. Jedná se o nárůst 126,3 milionů Kč oproti loňskému roku a o propad 26,7 milionů Kč oproti roku 2019.

Tematickým rodem 13. ročníku projektu Po stopách šlechtických rodů budou Harrachové. Hlavními objekty oslav tohoto rodu budou Hrádek u Nechanic a Janovice u Rýmařova.

 

10 nejnavštěvovanějších památek ve správě NPÚ:

Návštěvnost

2018

2019

2020

2021

2022

Lednice

358755

348324

213531

209163

293046

Český Krumlov

368654

327825

169434

129145

167820

Hluboká nad Vltavou

254171

255944

162967

130753

154057

Karlštejn

190452

181925

105920

88337

135019

Květná zahrada v Kroměříži

169195

165192

67744

81633

81416

Trosky

105289

110459

86749

90232

80994

Konopiště

144206

131187

57477

45408

64461

Bouzov

101812

100435

67538

76926

92023

Valtice

116369

109819

78972

54629

67029

Buchlovice

97813

94759

61371

66004

70110

Údaje jsou za měsíce leden–září.

 

Národní památkový ústav patří k nejvýznamnějším paměťovým institucím v České republice a je zároveň největší příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR. Současnými zákony, zejména zákonem památkovým, je mu svěřena řada odborných úkolů týkajících se státní památkové péče. Poskytuje např. odborné podklady pro rozhodnutí výkonných orgánů, metodicky působí na sjednocení přístupů při záchraně a rozvíjení hodnot památkového fondu na území ČR, jehož soupis také vede. Aktivně zasahuje do procesu prohlašování jednotlivých předmětů, objektů a území kulturními památkami a zajišťuje v rámci svých možností jejich dokumentaci. Pro výkon odborné složky památkové péče disponuje sítí 14 územních odborných pracovišť se sídlem v každém kraji. Jako vědecká a výzkumná organizace se Národní památkový ústav podílí na mnoha projektech, plní výzkumné úkoly, poskytuje odborné vzdělávání v oblasti památkové péče a ročně vydává desítky publikací. Vedle toho spravuje více než sto nemovitých památek v majetku státu, z nichž většina je přístupná veřejnosti. 

 

Kontakt:
Klára Veberová
tisková mluvčí NPÚ
T: +420 257 010 206, +420 724 511 225
E: veberova.klara@npu.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mkcr.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mkcr.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mkcr.cz


Eva Sochorová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 503
M: 777 488 943
email: eva.sochorova@mkcr.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mkcr.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi