Nastavení cookies

Zemřel emeritní ředitel NPÚ Aleš Krejčů

10.08.2022 10:13|příspěvkové organizace

S velkým zármutkem oznamujeme, že dne 8. srpna odešel Ing. Aleš Krejčů (1944–2022), dlouholetý památkář s jihočeskou i celostátní působností, který se ve svém bohatém profesním životě nesmazatelně zapsal do historie oboru. Působil jak v terénní památkové praxi, tak i v organizaci správy státních památkových objektů.

 

Narodil se v Deštné na Jindřichohradecku a absolvoval Fakultu architektury a pozemního stavitelství ČVUT. V roce 1967 se stal odborným pracovníkem Krajského střediska památkové péče a ochrany přírody v Českých Budějovicích, kde postupně získal hlubokou erudici v širokém spektru činností spojených s ochranou památek. Trpělivým vyjednáváním dokázal i v nelehké době 70. a 80. let zachránit významné množství historických staveb odsouzených obecným nezájmem či politickým tlakem k zániku. Úzce spolupracoval s Jihočeským podnikem pro údržbu památek v Táboře, kde se specializoval na statiku historických staveb.

V letech 1991–2005 působil jako ředitel českobudějovického Památkového ústavu. Významně se zasloužil o vybudování systému památkové péče v nově se konstituující demokratické společnosti, a to včetně reformy státní správy jihočeských hradů, zámků a dalších významných památkových areálů. V letech 2004–2005 zastával funkci zastupujícího generálního ředitele Národního památkového ústavu. Až do svých posledních dnů předával bohaté zkušenosti coby oborový analytik generálního ředitelství Národního památkového ústavu.

Byl též pedagogicky činný na Filozofické a Teologické fakultě Jihočeské univerzity.

Za svůj celoživotní přínos obdržel Cenu za památkovou péči Ministerstva kultury (2017), Cenu Jože Plečnika Obce architektů (2019) či zlatou medaili sv. Auraciána Biskupství českobudějovického (2019).

Čest jeho památce, pokoj a světlo jeho duši!

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi