Nastavení cookies

Veselý Kopec uspořádá program věnovaný zemědělství na vesnici

08.08.2022 16:31|příspěvkové organizace

V sobotu 13. srpna ožije Muzeum v přírodě Vysočina – expoziční areál Veselý Kopec – za zvuků cepů, mlátiček i burácením stabilního motoru díky tradičnímu programu Vezmi cep, pojď na mlat.

 

Návštěvníkům se nabídne jedinečná možnost ukázek zpracování tradičních zemědělských plodin, jako jsou obilí, len nebo ovoce. Například se dozvědí, jak se mlátilo cepem obilí a k čemu byly dobré říkanky, které se při tom používaly. Vedle mlácení obilí cepy představíme také výmlat pomocí ruční mlátičky a mlátičky poháněné stabilním motorem. Ukážeme, co to byl povříslovač a žernov, jak se zpracovávala vlna a drtilo zrno. Některé z těchto ukázek si návštěvníci budou moci vyzkoušet. V 10.00 a 13.00 hodin jsou také připravené komentované prohlídky „Příběh lněného semínka“ s panem Josefem Fidlerem, Nositelem tradice lidových řemesel,“ uvedla Magda Křivanová, ředitelka muzea v přírodě Vysočina.

Den svým vystoupením v areálu Veselého Kopce zpříjemní Dechová kapela Radovanka z Jiřic. Program nabídne také prodej výrobků lidových řemeslníků.

Trvání programu: od 9.00 do 17.00 hodin (areál Veselého Kopce otevřen od 9.00 do 18.00 hodin)Kontakt:

Ing. Petra Valíčková
pracovník vztahů k veřejnosti
Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace
T: 571 757 143
M: 778 112 577

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi