Nastavení cookies

Zahájení Křehké krásy 2022 v Jablonci nad Nisou

08.08.2022 12:05|ministerstvo

Ve čtvrtek dne 4. srpna 2022 byl na letní scéně Eurocentra v Jablonci nad Nisou zahájen již 11. ročník Křehké krásy 2022. Akci pořádá Svaz výrobců bižuterie spolu s dalšími partnery, jedním z nich je i Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, příspěvková organizace Ministerstva kultury. 

 

Křehká krása je významným národním počinem, konaným na podporu a propagaci řemeslných sklářských oborů, kdy jednou z nejdůležitějších součástí akce je i předvádění práce se sklem a výroby bižuterie, kde jsou předávány tyto dovednosti dalším generacím. To je zároveň plně v souladu s tzv. záchovnými opatřeními, k nimž se Česká republika zavázala při nominaci „Ruční výroby skla“ na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Nadnárodní nominace byla do UNESCO předložena v březnu letošního roku, aktuálně úspěšně proběhlo její hodnocení  a dle posledních informací byla nominace zařazena do nominačního cyklu pro r. 2023. Příslušný výbor o jejím případném zápisu rozhodne na svém 18. zasedání na sklonku roku 2023. 

Slavnostního zahájení Křehké krásy se za Ministerstvo kultury zúčastnil náměstek ministra kultury Mgr. Milan Němeček, Ph.d. 


 

Odbor regionální a národnostní kultury
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi