Nastavení cookies
Hrad Pernštejn otevře nový prohlídkový okruh. Symbolem Vrchnostenské zahrady se stane ovoce králů
03.03.2017 - novinky.cz
Unikátní architektonický komplex středověkého hradu Pernštejn, doplněný souborem zahrad, který nemá v tuzemsku srovnání, se vrátí s přispěním evropských peněz do své vrcholné podoby. Symbolem obnovené Vrchnostenské zahrady se stane hruška, ovoce králů, jako nejčastěji pěstovaný strom zahrady.

"Přestože Pernštejn patří k nejlépe dochovaným památkám u nás, jeho potenciál ukrytý v přilehlém parku a zahradách byl po dlouhá desetiletí opomíjen. Zahajovaný projekt nabízí šanci předat tento díl našeho kulturního dědictví budoucím generacím v lepším stavu, než jsme jej přebírali. To je skutečně mimořádný pocit. Obnova areálu otevírá pro jeho okolí navíc další možnosti, spojené zejména s vyšší návštěvností," řekl ministr kultury Daniel Herman 9. února při příležitosti slavnostního zahájení obnovy zahrady.

Hrad Pernštejn patří mezi naše nejznámější památky. V roce 2016 jej navštívilo více než 114 tisíc návštěvníků. Obnova vrchnostenské zahrady vrátí hradu, který byl v roce 1995 prohlášen národní kulturní památkou, jeho komplexnost, i návštěvnickou atraktivitu.

"Projekt je ojedinělou příležitostí navrátit uměleckou hodnotu tomuto historickému místu a přiblížit veřejnosti zahradní kulturu, která je součástí našeho kulturního dědictví. Zahrada, rozkládající se na jihozápadním svahu strmého hradního kopce a v údolní nivě pod ním, je rozsahem sice poměrně malá, ale svým pojetím, obsahem a umístěním naprosto mimořádná a má šanci přilákat nové návštěvníky, na které budou čekat kvalitnější služby i zázemí," upozornila generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková.

Projekt obsahuje celkovou revitalizaci areálu hradního parku a lesoparku zahrnující vedle nezbytných arboristických zásahů do historické zeleně a nových výsadeb zejména i renovaci architektonických prvků parku.

Podobu zahrady v době její největší slávy přibližuje inventář z roku 1806, zachycující nejen jednotlivé zahradní architektury a užitné stavby, ale také jejich mobiliář, stav ovocných a cizokrajných stromů i kvetoucích rostlin.

"Nejčastěji pěstovaným stromem byla hrušeň a právě hruška, ovoce králů, se stane symbolem obnovené zahrady," uvedla generální ředitelka NPÚ.

"Nový prohlídkový okruh zahradou nabídne návštěvníkům možnost samostatné nebo komentované prohlídky, ale také klidovou zónu a procházky včetně části přístupné návštěvníkům s omezenou mobilitou. V původně užitkové části zahrady bude umístěna expozice prezentující obnovené dílo zahradního umění se zaměřením na smyslové vnímání zahrady včetně jejího haptického modelu. Ke zlepšení standardu poskytovaných služeb přispěje i nová, na terase umístěná venkovní kavárna s vyhlídkou," dodala Naďa Goryczková.

Hrad Pernštejn, postavený z bílého nedvědického mramoru, patří mezi nejlépe dochované hrady u nás. Tento jedinečný gotický skvost, který byl základnou pánů z Pernštejna, je ojedinělým dokladem přeměn středověké pevnosti na luxusnější renesanční sídlo.

V prohlídkovém okruhu Od gotiky do 20. století je k vidění architektonická skladba hradního paláce, kde návštěvník sleduje historii a vývoj sídla od jednoduchého hradu přes pozdně gotickou pevnost, renesanční palác, barokní, rokokovou a klasicistní rezidenci až po romantismus 19. století (otevřen bude od 1. dubna).
Spojte se s námi