Dotační řízení
Příspěvkové organizace
Ceny a ocenění
Mezinárodní knižní veletrhy


Činnost oddělení literatury a knihoven

Oddělení literatury a knihoven plní úkoly ministerstva jako ústředního článku státní správy pro oblast literatury, knižní kultury, neperiodického tisku a knihovnictví

Metodiky a koncepce

EVIDENCE KNIHOVEN, adresář knihoven evidovaných Ministerstvem kultury a související informace

Databáze knihoven, informace o evidenci knihoven, vzory formulářů, vyhláška Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb.

Adresáře příjemců povinných výtisků neperiodických publikací

dle zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů naleznete zde na stránkách Národní knihovny.

Související právní předpisy

Právní předpisy související s činností oddělení literatury a knihoven.

Informace o výsledcích kontrol výkonu přenesené působnosti podle zákona o neperiodických publikacích