Nastavení cookies

 

Knihovna roku 2021

 

Dne 14. 10. 2021 v 11 h byla v Zrcadlové kapli Klementina slavnostně udělena cena Ministerstva kultury Knihovna roku 2021.

 

Ocenění se uděluje k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích a mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb ve dvou kategoriích – „základní knihovna“ a „významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb“.

 

V kategorii „základní knihovna“ obdržela hlavní cenu Obecní knihovna ve Statenicích za zásadní ovlivnění kulturního, společenského, ale i politického dění v obci a za přispění k znovuobnovení společné činnosti venkovské komunity.

 

Diplomy obdržely Místní knihovna v Číměři za týmovou a nápaditou práci s dětskými čtenáři v příjemném prostoru knihovny a za výjimečné propojení činnosti knihovny s komunitními aktivitami obce a Veřejná knihovna Slivenec za příkladnou spolupráci s místními spolky a komunitním centrem a za propojování různých zájmových skupin a generací, zejména seniorů.

 

V kategorii „významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb“ byla hlavní cenou oceněna Knihovna Jiřího Mahena v Brně za projekt Knihovna na Křižovatce a jeho mimořádný přínos k rozvoji knihovnických a informačních služeb cestou partnerství, inovací a ekonomického modelu vícezdrojového financování, diplomem pak Národní knihovna České republiky za zpřístupnění digitálních knihoven v době pandemie COVID 19 jako nenahraditelného zdroje pro oblasti vzdělávání a výzkumu.

 


Proces hodnocení kandidátů

Členové poroty

Předchozí ročníky