Státní fond kinematografie

Zákonem č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) byl zřízen samostatný Státní fond kinematografie (dále jen „Fond“), který je státním fondem příslušným hospodařit s majetkem České republiky.  

Národní filmový archiv

Národní filmový archiv (NFA) jako příspěvková organizace Ministerstva kultury, je specializovaným archivem pro audiovizuální archiválie. Jeho činnost je upravena v zákoně č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), a řídí se současně zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize

 

Právní předpisy pro oblast audiovize