Nastavení cookies

Formuláře potřebné k podání žádosti

+ Formulář žádosti
+ Popis projektu
+ Harmonogram projektu
+ Finanční kalkulace projektu
+ Způsob předkládání žádosti
+ Jmenovitý seznam všech dotací
+ Zpráva o činnosti

 

 

Formuláře potřebné k vyúčtování dotace

Formuláře vyúčtování po ukončení projektu
vyplní se úvodní list, skutečné náklady na realizaci projektu podle druhu projektu a seznam účetních dokladů (viz záložky na spodní liště formuláře)


k vyúčtování se též předkládá závěrečná zpráva (zhodnocení projektu) a dokumentace projektu s uvedením loga SFK

Vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace
Formulář - využití finančních prostředků v r. 2022 (pro projekty přesahující kalendářní rok, dosud neukončené, zasílá se nejpozději do 10.1.2023)
 

Soubory ke stažení
Spojte se s námi