Nastavení cookies

| Tisková zpráva

V pondělí 29. dubna 2013 v sídle Světové organizace duševního vlastnictví WIPO v Ženevě velvyslankyně a stálá představitelka České republiky při Evropské úřadovně OSN K. Sequensová podepsala jménem našeho státu s výhradou ratifikace mezinárodní smlouvu o ochraně uměleckých výkonů v audiovizi, která byla přijata loňského roku na diplomatické konferenci v Pekingu.  

 

Jako odborný gestor se vyjednávání smlouvy zúčastnilo Ministerstvo kultury. Smlouva vstoupí v platnost poté, co bude ratifikována 30 smluvními stranami.
Tzv. Pekingská smlouva má zajistit ochranu osobnostních a majetkových práv zejména filmových herců, ale i dalších výkonných umělců účinkujících v audiovizuálních dílech. V našem autorském zákoně je tato ochrana zajištěna, ale na celosvětové úrovni dosud chyběla. V další fázi bude tato smlouva předložena oběma komorám Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s její ratifikací.
Další informace včetně textu smlouvy jsou dostupné na webových stránkách Světové organizace duševního vlastnictví www.wipo.int/treaties/en.

Spojte se s námi