Rada ministrů schválila závěry Rady týkající se kultury jako katalyzátoru tvořivosti a inovací

Rada ministrů odpovědných za kulturu a audiovizi na svém zasedání v Bruselu, jemuž předsedal český ministr kultury Václav Riedlbauch, přijala Závěry o kultuře jako katalyzátoru tvořivosti a inovací.

Ministerská konference „Fórum pro kreativní Evropu“

V rámci českého předsednictví v Radě Evropské unie se dne 26. – 27. března uskuteční v prostorách Městské knihovny v Praze ministerská konference s názvem „Fórum pro kreativní Evropu“. Úkolem konference je zohlednit jedinečný přínos umění a kultury k rozvoji a využití kreativního potenciálu Evropy a posílit vnímání umění a kultury jako primárního inspiračního zdroje pro evropskou kreativitu. Vychází z pojetí, že stejně jako věda a výzkum jsou také umění a kultura východiskem pro hledání a utváření efektivních strategií vedoucích k sociální a ekonomické prosperitě, a v důsledku k plnohodnotnému životu člověka.

V Praze se sejdou experti na média, audiovizi a autorská práva

Ministr kultury Václav Jehlička zahájí dne 19. března 2009 v rámci českého předsednictví Evropské unie odbornou konferenci „O odpovědnostech poskytovatelů obsahu a uživatelů“

Vystoupení ministra kultury Václava Jehličky ve Výboru pro kulturu a vzdělávání Evropského parlamentu dne 19. ledna 2009

Ministr kultury Václav Jehlička v pondělí 19. ledna vystoupil ve Výboru pro kulturu a vzdělávání Evropského parlamentu v Bruselu, kde představil priority českého předsednictví v oblasti kultury.

Priority Ministerstva kultury pro České předsednictví Evropské unie

Kultura je jedním ze základních prvků identity členských států EU. V rámci předsednictví EU se Česká republika primárně zaměří na plnění Evropského programu pro kulturu a Pracovního plánu pro oblast kultury na období 2008-2010.