Ministr kultury dnes odhalil pamětní desku básníku Louisi Fürnbergovi

26.5.2015

Německý židovský básník musel ze své vlasti dvakrát utíkat před totalitním režimem.

Daniel Herman dnes zahájil výstavu Zaniklý svět – Lety u Písku

26.5.2015

Expozice mapuje osudy českých Romů a Sintů v internačním táboře Lety u Písku, ve vyhlazovacím táboře Osvětim-Březinka a dalších koncentračních táborech.

Tisková konference 9 týdnů baroka proběhne od 10 hodin v úterý 2. června 2015 v Konírně MK ČR

26.5.2015

Představíme Vám nejrozsáhlejší festival barokní kultury v České republice, který proběhne od 29. června do 30. srpna 2015. Poznáte barokní památky Plzeňského kraje (v rámci projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015).

Česká literatura v Bukurešti uspěla

25.5.2015

Ve dnech 20. až 24. května 2015 proběhl v Bukurešti mezinárodní knižní veletrh. Hlavním hostem byla Česká republika.

Avízo: Daniel Herman se zúčastní nominačního večera ESSL ART AWARD CEE 2015

25.5.2015

Cena zaměřená na mladé umělce ze zemí střední a východní Evropy si získává stále větší popularitu. V letošním ročníku bylo evidováno 500 přihlášek.

Daniel Herman pozdravil účastníky festivalu Májíček ve Zlíně

23.5.2015

Ministr kultury přijel osobně pozdravit účastníky dětského folklórního festivalu ve Zlíně-Jižních svazích.

Avízo: Ministr Daniel Herman zahájí v neděli 24. 5. 2015 festival Janáčkův máj

22.5.2015

Jubilejní 40. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj bude v neděli 24. května v 19.00 hod. zahájen v Domě kultury města Ostravy.

Tržiště světa

22.5.2015

Výstava replik historických kostýmů 14.—19. století je ukázkovým souborem uměleckých dílem tří švadlen: Martiny Hřibové ze Zlína, Hany Poláškové-Wincorové z Olomouce a Justyny Sepiał-Rychlik polských Katowic.

Nizozemí v řádech a vyznamenáních (od Zlatého rouna po současnost)

21.5.2015

Moravské zemské muzeum představí v Dietrichsteinském paláci řády a vyznamenání z Nizozemska, Belgie a Lucemburska.

Institut umění – Divadelní ústav vydává překlad publikace Hledání rovnováhy: 21 strategických dilemat v kulturní politice

21.5.2015

Tato publikace zpracovaná předními odborníky pro Radu Evropy nabízí ověřený a přehledný úvod do problematiky strategie kulturního managementu. Jako pilotní titul nové edice Kultura & Arts Management je vhodná také proto, že odráží evropskou realitu a částečně i směr uvažování evropských nadnárodních institucí.

Světový den kulturní rozmanitosti

21.5.2015

Již 14 let si 21. května připomínáme Světový den kulturní rozmanitosti. Valné shromáždění OSN jej vyhlásilo v r. 2001 jako výzvu k interkulturnímu dialogu a toleranci odlišných kultur.

V sobotu začíná Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby

21.5.2015

Koncertem pořádaným ve středu 20. května 2015 od 16 hodin na HAMU v Praze byl zahájen Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby. Letošní třetí ročník bude probíhat od soboty 23. května do neděle 31. května 2015 ve všech regionech České republiky.

Pietní vzpomínka 2015

21.5.2015

Pietní vzpomínka k 73. výročí vypálení obce Lidice se uskuteční 13. června 2015 od 10 hodin. Program pietního dne zahajuje v 9 hodin mše na základech kostela sv. Martina a závěr dne patří tradiční přehlídce dětských pěveckých sborů Světlo za Lidice.

Showcase mladých interpretů v oboru klasické hudby

21.5.2015

Showcase je jedním z výstupů Roku české hudby 2014. Pořádá ji Institut umění – Divadelní ústav ve spolupráci s pořadatelem MHF Janáčkův máj, který v letošním roce slaví 40 let své existence.

Národní knihovna představí vzácné rukopisy a netradiční pohled na mistra Jana Husa

20.5.2015

U příležitosti 600. výročí upálení Jana Husa pořádá Národní knihovna ČR výstavu, která čerpá z fondů Oddělení rukopisů a starých tisků. Vystaveny budou zejména vzácné rukopisy včetně dvou exemplářů takzvané Dalimilovy kroniky.

Konference „Křižovatky architektury: železnice_město_architektura“

20.5.2015

Ve středu 3. června 2015 se v prostorách Kulturního sálu Hlavního nádraží v Praze koná odborná konference Křižovatky architektury, letos na téma "železnice_město_architektura".

Představitelé MK ČR jednali v Bruselu mimo jiné o budoucí evropské audiovizuální politice

20.5.2015

Dne 19. května 2015 se v Bruselu konalo zasedání Rady ministrů pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport v části kultura a audiovize. Delegaci ČR vedla náměstkyně ministra pro řízení sekce JUDr. Petra Smolíková.

Lichtenštejnský kníže Hans Adam II. navštívil Slezské zemské muzeum

20.5.2015

Historická výstavní budova přivítala v úterý 19. května 2015 dalšího významného hosta. V rámci svého dvoudenního pobytu v Opavě ji navštívil lichtenštejnský kníže a vévoda opavský a krnovský Hans Adam II.

Sir Nicholas Winton slaví 106. narozeniny

19.5.2015

„Odvážný čin zachránce 669 českých dětí, převážně z židovských rodin, před jistou smrtí v koncentračních táborech, nemůže nechat lhostejným nikoho z nás,“ říká Daniel Herman.

ODEJMUTÉ DĚTSTVÍ: Dětské oběti arménské genocidy

19.5.2015

Památník Lidice, Arménské muzeum genocidy a Velvyslanectví Arménské republiky v Praze pořádají společnou výstavu připomínající osud dětských obětí genocidy v Otomanské říši.