Nastavení cookies

Na základě § 26 kontrolního řádu zveřejňují kontrolní orgány alespoň jednou ročně obecné informace o výsledcích kontrol. Za úsek památkové péče provádí na celostátní úrovni tyto kontroly Památková inspekce.

 

1. Kontrola výkonu přenesené působnosti na úseku památkové péče

Obecné zhodnocení kontrol výkonu přenesené působnosti na úseku památkové péče za  jednotlivé  roky  jsou uveřejněny v tomto souboru. Od roku 2011 lze najít odkazy na podrobnější hodnocení kontrol výkonu přenesené působnosti na  stránkách Ministerstva kultury

2. Ostatní kontroly

Obecné zhodnocení  ostatních kontrol lze  nalézt  v tomto souboru.

Památková péče je jen jednou ze složek státní správy, která byla přenesena na orgány samosprávných celků. Koordinace celostátní kontroly náleží Ministerstvu vnitra, které o ní informuje na svých webových stránkách.

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Obecné zhodnocení výsledků kontrol přenesené působnosti na úseku památkové péče.xlsx, 19.7 kB
Obecné zhodnocení ostatních kontrol na úseku památkové péče.xlsx, 12.1 kB
Spojte se s námi