Podmínkou pro zrušení  prohlášení za kulturní památku jsou mimořádné závažné důvody, kdy např.  není  možné kulturní památku fyzicky zachovat nebo by si její zachování vyžádalo  takové zásahy do její podstaty, že by znamenaly ztrátu  památkové hodnoty. Takovým důvodem není dle  důvodové zprávy k  památkovému zákonu  stav způsobený zanedbáním  povinné  péče vlastníka kulturní památky. Dalším důvodem pro upuštění od památkové ochrany  je střet zájmu na zachování  kulturních památek s jinými věřejnými zájmy. Např. při stavbě  důležité dopravní infrastruktury bývá  zrušena  památková ochrana  pozemků dotčených stavbou a ostatní věci tvořící  kulturní památku zůstanou památkově chráněny.

V půlročních intervalech zveřejňuje Ministerstvo kultury přehled vedených řízení o zrušení prohlašení za kulturní památku včetně stručného odůvodnění výroku rozhodnutí.

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Přehled řízení o zrušení prohlášení za kulturní památku za roky 2008 - pol. 2015.xlsx, 138.6 kB
Přehled řízení o zrušení prohlášení 2016-1. pol. 2018.xlsx.xlsx, 36.1 kB