Odbor muzeí zpracoval ke dni 30. 6. 2018 Zprávu o plnění Koncepce rozvoje muzejnictví v České republice v letech 2015–2020, a to ve spolupráci s muzejními profesními organizacemi.

 

 K 30. 6. 2019 zpracoval odbor muzeí ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi, které má ve své gesci, další „Zprávu o průběžném plnění Koncepce rozvoje muzejnictví v České republice v letech 2015 až 2020. 

Soubory ke stažení
Aktualizace pro období do 30. 6. 2019 - Zpráva o průběžném plnění Koncepce rozvoje muzejnictví.docx, 89.2 kB
Výkaz NIPOS 2017.pdf, 355.8 kB
Zpráva o plnění Koncepce rozvoje muzejnictví v ČR v letech 2015–2020.pdf, 2.1 MB
Příloha č. 1.pdf, 282.1 kB
Příloha č. 2.pdf, 348.6 kB
Příloha č. 3.pdf, 530.2 kB