Nastavení cookies

ZÁZNAM A PREZENTACE Z ONLINE SEMINÁŘE pro žadatele o grant ve  vyhlášených výzvách se zaměřením na současné umění a posilování kapacit oborových zastřešujících asociací, sítí a platforem, který se konal dne 31.5.2021, jsou k dispozici na:
https://www.eeagrants.cz/cs/programy/kultura/aktuality/2021/seminar-pro-zadatele--soucasne-umeni-a-p-3299

Spojte se s námi