Nastavení cookies

Zásady pro poskytování dotací z programu 134D220, které stanovují postup OIVZ a účastníků programů při přípravě, schvalování, realizaci, financování a vyhodnocování akcí v evidenci těchto programů, a postup při aplikaci právních předpisů o kontrolní činnosti..

 

Typ dokumentu

Název souboru

Datum vydání

Detaily

Zásady

Zásady pro poskytování dotací z programu 134D220
Zásady pro poskytování dotací z programu 134D220 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení, církví a náboženských společností č. 1/2020 - (platné od 19. 2. 2020)
Úplné znění Zásady pro poskytování dotací z programu 134D220 č. 1/2020

24. 1. 2019
 

19. 2. 2020

 

 

 

 

 

(.pdf, 9.3 MB)
(.pdf, 444.2 kB)(.pdf, 342.5 kB)

Příloha č. 1

Žádost o dotaci

24. 1. 2019

(.doc, 27.1 kB)

Příloha č. 2

Investiční záměr pro stavební akce

24. 1. 2019

(.doc, 138 kB)

Příloha č. 3

Investiční záměr pro akce nestavebního charakteru

24. 1. 2019

(.doc, 104 kB)

Příloha č. 4

Žádost o změnu RoPD

24. 1. 2019

(.doc, 49 kB)

Příloha č. 5

Podklady k žádosti o vydání změny RoPD

24. 1. 2019

(.xls, 72.5 kB)

Příloha č. 6

Předložení bilance potřeb a zdrojů – skutečnost

24. 1. 2019

(.doc, 39 kB)

Příloha č. 7

Bilance potřeb a zdrojů – skutečnost

24. 1. 2019

(.xls, 116.5 kB)

Příloha č. 8

Žádost o aktualizaci RoPD

24. 1. 2019

(.doc, 39 kB)

Příloha č. 9

Podklady k žádosti o vydání aktualizovaného RoPD

24. 1. 2019

(.xls, 72 kB)

Příloha č. 10

Žádost o platbu

24. 1. 2019

(.doc, 40.5 kB)

Příloha č. 11

Informace k závěrečnému vyhodnocení akce

24. 1. 2019

(.doc, 73 kB)

Příloha č. 12

Zpráva k závěrečnému vyhodnocení akce

24. 1. 2019

(.xls, 181.5 kB)

Příloha č. 13

Přehled změn a dodatků

24. 1. 2019

(.xlsm, 55.4 kB)

  

Související právní předpisy

Zásady pro poskytování dotací z programu 134D220 vychází ze:

  • zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů;
  • vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku
  • pokynu Ministerstva financíč. R 1-2010, k upřesnění postupu Ministerstva financí, správců programů a účastníků programu při přípravě, realizaci financování a vyhodnocování programu nebo akce a k provozování informačního systému programového financování
  • zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
  • vyhláška č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
  • zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
  • vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
Soubory ke stažení