Nastavení cookies

Oddělení literatury a knihoven vyhlašuje výběrová dotační řízení pro oblast knihoven podle nařízení vlády č. 288/2002 Sb. v termínu do 30. 9. Pro oblast literatury se vyhlašují dotační řízení zpravidla začátkem září, uzávěrka je stanovena na začátek října pro žádosti o dotace na literární akce a na začátek listopadu pro žádosti o dotace na literární časopisy a knihy.

Dotační řízení jsou každoročně vyhlašována v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a dále v souladu s "Hlavními oblastmi státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím", které vydává Rada vlády pro nestátní neziskové organizace. Dotace jsou poskytovány na základě Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, schválenými vládou ČR, a interních předpisů Ministerstva kultury.

Žádosti o poskytnutí dotace předložené do dotačních řízení posuzují komise a subkomise pro výběrová dotační řízení složené z odborníků pro danou oblast v souladu s interními předpisy Ministerstva kultury, a to pro oblast literatury zpravidla v termínu do konce února, pro oblast knihoven do konce března roku, v němž se dotace ze státního rozpočtu uděluje.

Žádosti se podávají na předepsaném formuláři. Povinnou součástí žádosti je popis projektu, rozpočet projektu vyplněný na předepsaných rozpočtových formulářích a kopie vyžádaných identifikačních dokladů.

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Usnesení vlády ze dne 1. června 2020 č. 591 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy.pdf, 202 kB
Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím.pdf, 331 kB
Soubor Velikost
Nařízení vlády č.288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven.doc, 60.5 kB
Zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů.pdf, 590.3 kB
Spojte se s námi