Ministr kultury, Lubomír Zaorálek

Náměstci a náměstkyně

 • ​Náměstek člena vlády, Ing. Jiří Vzientek, Tel: 257 085 525
 • Náměstkyně pro řízení sekce živého umění, JUDr. Kateřina Kalistová, Tel: 257 085 491
 • Náměstkyně pro řízení sekce legislativní a mezinárodních vztahů, JUDr. Petra Smolíková, Tel: 257 085 365, fax 224 317 052
 • Náměstek pro řízení sekce kulturního dědictví, Ing. Vlastislav Ouroda, Ph.D., Tel: 257 085 405, fax 233 371 872
 • Náměstek pro řízení sekce ekonomické a provozní, Ing. René Schreier, MBA, Tel. 257 085 340
 • Státní tajemník, Ing. Zdeněk Novák, Tel. 257 085 402

Odbory a samostatná oddělení ministerstva

 • Tajemník pro vládu a parlament, Mgr. Jiří Tesařík, Tel. 257 085 320
 • Sekretariát ministra, Tel. 257 085 203, fax 257 085 470
 • Kancelář ministra, ředitel, Mgr. Jan Chmelíček, tel. 257 085 387
 • Odbor interního auditu a kontroly, ředitel, RNDr. Miroslav Leixner, Tel. 257 085 376
 • Památková inspekce, ředitel, JUDr. Martin Zídek, Tel.: 220 407 452
 • Odbor umění, literatury a knihoven, ředitel, Mgr. Milan Němeček, Ph.D., Tel. 257 085 214
 • Odbor mezinárodních vztahů, ředitel, PhDr. Petr Hnízdo, Tel. 257 085 307, fax 224 324 282
 • Odbor výzkumu a vývoje, ředitelka, Ing. Martina Dvořáková, Tel. 224 301 430
 • Odbor lidských zdrojů, ředitelka, Ing. Růžena Rusová, Tel. 257 085 266
 • Kancelář bezpečnostního ředitele, vedoucí, Ing. Werner Machurka, Tel. 257 085 270, fax 257 085 459
 • Ministerský rada pro PO a BOZP, Ing. Zdeněk Hanzálek, Tel. 257 085 465
 • Odbor legislativní a právní, ředitel, Mgr. Jan Hubka, Tel. 257 085 260
 • Samostatné oddělení EU, vedoucí, PhDr. Yvona Havel, tel. 257 085  390
 • Odbor církví, ředitelka, Ing. Pavla Bendová, Tel. 224 301 199
 • Odbor médií a audiovize, ředitel, Mgr. Artuš Rejent, Tel. 257 085 331
 • Samostatné oddělení autorského práva, ředitel, JUDr. Pavel Zeman, Tel. 257 085 355
 • Odbor památkové péče, ředitel, Mgr. Jiří Vajčner, Ph.D.,Tel. 257 085 413, fax 257 085 485
 • Odbor muzeí, pověřena zastupováním ředitele Bc. Dana Jandová, Tel. 257 085 440(447)
 • Odbor regionální a národnostní kultury, ředitelka, PhDr. Zuzana Malcová, Tel. 257 085 253, fax 257 085 492
 • Odbor ekonomický, ředitel, Ing. Jan Vořechovský,  Tel. 257 085 219
 • Odbor vnitřní správy, ředitel, Ing. Jan Řežábek, Tel. 257 085 394
 • Odbor investic, ředitel, Ing. Marcel Uchytil, Tel. 257 085 245
 • Odbor projektového řízení a informatiky, ředitel, Ing. Josef Praks, Tel. 257 085 533
 • Kancelář státního tajemníka, Mgr. Andrea Volfová, Tel. 257 085 528
 • Odbor příspěvkových organizací, ředitel, Ing. Michal Mejdrech, Ph.D., Tel. 257 085 228
 • Samostatné oddělení ochrany kulturních statků, vedoucí, PhDr. Magda Němcová, Tel. 257 085 454
 • Kancelář ekonomických analýz a koncepcí, vedoucí,  Martin Martínek, MA, Tel. 257 085 205