Nastavení cookies

Ministr kultury, Mgr. Martin Baxa

Náměstci a náměstkyně

 • Náměstek pro řízení sekce živého umění, Mgr. Milan Němeček, Ph.D., Tel: 257 085 491
 • Náměstkyně pro řízení sekce legislativní a ekonomické podpory kultury, JUDr. Petra Smolíková, Tel: 257 085 365, fax 224 317 052
 • Náměstek pro řízení sekce kulturního dědictví a příspěvkových organizací, Ing. Vlastislav Ouroda, Ph.D., Tel: 257 085 405, fax 233 371 872
 • Státní tajemnice, Ing. Jana Machová, Tel. 257 085 402

Odbory a samostatná oddělení ministerstva

 • Tajemník pro vládu a parlament, Mgr. Jiří Tesařík, Tel. 257 085 320
 • Sekretariát ministra, Tel. 257 085 203, fax 257 085 470
 • Odbor interního auditu a veřejnosprávní kontroly, ředitel, David Polášek, MBA, DBA, Tel. 257 085 379, 601 393 788
 • Památková inspekce, ředitel, JUDr. Martin Zídek, Tel.: 220 407 452
 • Odbor umění, literatury a knihoven, ředitelka odboru, Mgr. Zuzana Zahradníčková, DiS., telefon 257 085 208
 • Odbor mezinárodních vztahů, ředitel, PhDr. Petr Hnízdo, Tel. 257 085 307, fax 224 324 282
 • Odbor výzkumu a vývoje, ředitelka, Ing. Martina Dvořáková, Tel. 224 301 430
 • Odbor lidských zdrojů, ředitelka, Mgr. Krsková Marcela, Tel. 257 085 266
 • Kancelář bezpečnostního ředitele, vedoucí, Ing. Werner Machurka, Tel. 257 085 270, fax 257 085 459
 • Ministerský rada pro PO a BOZP, Ing. Vladimír Machander, Tel. 257 085 465
 • Odbor legislativní a právní, ředitel, Mgr. Jan Hubka, Tel. 257 085 260
 • Samostatné oddělení EU, vedoucí, Ing. Jaromíra Mizerová, tel. 257 085  390
 • Samostatné oddělení církví a náboženských společností, vedoucí, ThLic. Petr Šimůnek, Tel. 224 301 199
 • Odbor médií a audiovize, ředitel, Mgr. Artuš Rejent, Tel. 257 085 331
 • Samostatné oddělení autorského práva, vedoucí, JUDr. Adéla Faladová, Tel. 257 085 355
 • Odbor památkové péče, ředitel, Mgr. Jiří Vajčner, Ph.D.,Tel. 257 085 413, fax 257 085 485
 • Samostatné oddělení muzeí, vedoucí, PhDr. Jan Holovský, Ph.D., Tel. 257 085 449 (446)
 • Odbor regionální a národnostní kultury, ředitelka, PhDr. Zuzana Malcová, Tel. 257 085 253, fax 257 085 492
 • Odbor ekonomický, ředitel, Ing. Jan Vořechovský,  Tel. 257 085 219
 • Odbor strukturálních fondů, ředitelka, Ing. Hana Bakičová, Tel. 257 085 526
 • Kancelář státní tajemnice, ředitel, Ing. et Ing. David Hubáček, Tel. 257 085 343
 • Odbor příspěvkových organizací, ředitel, Ing. Michal Mejdrech, Ph.D., Tel. 257 085 228
 • Samostatné oddělení ochrany kulturních statků, vedoucí, PhDr. Magda Němcová, Tel. 257 085 454
 • Odbor hospodářský, ředitel,  Martin Martínek, MA, Tel. 257 085 205
 • Samostatné oddělení IT a spisové služby, vedoucí, Ing. Jan Zmij, Tel. 257 085 543