Vzhledem k stále vzrůstajícímu počtu žádostí o podporu SFK, který vysoce převyšuje možnosti rozpočtu fondu, a z organizačních důvodů bude rozdělen příjem žádostí podle čtvrtletí. Výzvy k podání žádostí budou vypisovány postupně po etapách, přičemž na každou etapu bude z celkového rozpočtu 28 mil. Kč vyčleněna jeho jedna čtvrtina, tj. 7 mil. Kč. Žádosti o dotace na projekty s těžištěm realizace (tj. vlastním začátkem realizace věci, nikoli zahájením příprav) v daném čtvrtletí budou přijímány dle níže uvedeného harmonogramu: 

1. čtvrtletí 2020 od 25. do 31. 8. 2019
2. čtvrtletí 2020 od 24. do 30. 11. 2019
3. čtvrtletí 2020 od 23. do 29. 2. 2020
4. čtvrtletí 2020 od 25. do 31. 5. 2020

Jeden žadatel může podat maximálně tři žádosti ročně. Na neúplné žádosti, u nichž chybí některá z povinných příloh, a žádosti předané k poštovní přepravě či osobně na podatelnu Ministerstva kultury před a po stanoveném termínu bude pohlíženo, jako by nebyly podány. Na poskytnutí prostředků fondu není právní nárok.

Rada fondu bude podporovat projekty ve smyslu zákona č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky, v platném znění a statutu fondu. Zároveň hodlá omezit podporu celoročních činností a naopak přednostně podporovat konkrétní výjimečné umělecké projekty. Projekty, které mají těžiště ve sportu, školství apod., podporovány nebudou.