Vzhledem k stále vzrůstajícímu počtu žádostí o podporu SFK, který vysoce převyšuje možnosti rozpočtu fondu, a z organizačních důvodů bude rozdělen příjem žádostí podle čtvrtletí. Výzvy k podání žádostí budou vypisovány postupně po etapách, přičemž na každou etapu bude z celkového rozpočtu 28 mil. Kč vyčleněna jeho jedna čtvrtina, tj. 7 mil. Kč. Žádosti o dotace na projekty s těžištěm realizace (tj. vlastním začátkem realizace věci, nikoli zahájením příprav) v daném čtvrtletí budou přijímány dle níže uvedeného harmonogramu: 

1. čtvrtletí 2020 od 25. do 31. 8. 2019
2. čtvrtletí 2020 od 24. do 30. 11. 2019
3. čtvrtletí 2020 od 23. do 29. 2. 2020
4. čtvrtletí 2020 od 25. do 31. 5. 2020

 

Jeden žadatel může podat maximálně tři žádosti ročně. Na neúplné žádosti, u nichž chybí některá z povinných příloh, a žádosti předané k poštovní přepravě či osobně na podatelnu Ministerstva kultury před a po stanoveném termínu bude pohlíženo, jako by nebyly podány. Rovněž žádosti, které nevyhoví parametrům příslušných výzev (např. žádosti po formální stránce správné a podané v jednom ze stanovených termínů, ale těžištěm realizace spadající do jiného čtvrtletí), budou bez posouzení vráceny. Na poskytnutí prostředků fondu není právní nárok.

 

K úhradě poskytnutých dotací dojde až po schválení státního rozpočtu na rok 2020, tj. po 1. 1. 2020.

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Výsledky rozhodnutí rady r. 2020.xlsx, 56.4 kB