Ministerstvo kultury, Samostatné oddělení Evropské unie, podle zákona č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech, v platném znění, a usnesení vlády č. 92 ze dne 1. února 2010, v platném znění, vyhlašuje výzvu k podávání žádostí:

ve výběrovém dotačním řízení na podporu spolufinancování projektů, které uspěly v rámci unijního programu Kreativní Evropa – tematický okruh Kultura.

Formulář žádosti o státní dotaci v roce 2020 - Nový jednotný formulář! Pro zobrazení relevantních rubrik je třeba zvolit konkrétní dotační program/ obor/ tematický okruh. Identifikační údaje o žadateli se vyplní automaticky po zadání IČ. Excelový soubor je plně funkční, pokud jsou "povolena makra" (formát *.xlsm) a pokud je k dispozici internetové připojení. V případě technických problémů lze využít zjednodušenou verzi formuláře (*.xls) - jeho použití je třeba zdůvodnit v průvodním emailu (připojit popis technických problémů, které žadateli neumožnily využití nového jednotného formuláře).

 

Případné dotazy směřujte na: 
Ing. Martina Plíhalová 

e-mail: Martina.Plíhalová(zavináč)mkcr.cz 
tel.: 257 085 389

 

Termín uzávěrky pro příjem žádostí: 30. dubna 2020 pro 1. kolo a 22. září 2020 pro 2. kolo.

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Výsledky 2. kola za rok 2020 v dotačním okruhu Kreativní Evropa.pub, 110.5 kB
Výsledky 1. kola za rok 2020 v dotačním okruhu Kreativní Evropa.pub, 111 kB
Vyhlášení – dotační řízení SOEU 2020.docx, 26.6 kB
Formulář žádosti o dotace.xlsm, 461.6 kB
Vyúčtování dotace 2020.xlsx, 13.5 kB