Nastavení cookies

Výzva k podávání projektů se zaměřením na vzdělávání v oblasti kulturního dědictví a využívání digitálních technologií v kulturním sektoru.
https://www.coe.int/en/web/culture-and-heritage/strategy-21-good-practices


 

Veřejná konzultace EK k tématu možného rozšíření doby ochrany souvisejících práv umělců a tvůrců v audiovizuálním odvětví
Více info zde: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/targeted-consultation-exercise-rights-performers-and-producers-audiovisual-sectorProdloužení termínu veřejné konzultace. Více zde:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/targeted-consultation-exercise-rights-performers-and-producers-audiovisual-sector-deadlineROCK project – participatory approaches to cultural heritage – publikace s příkladovými studiemi zde:  https://indd.adobe.com/view/4c399cc1-0836-488c-83d4-fe21588c819b

European Heritage Label (EHL) – výběr pro rok 2019 právě probíhá. EK se snaží propojovat jednotlivá místa EHL a vytvářet tak více možností ke společnému sdílení a mezikulturním výměnám.
Více info zde: https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/heritage-label_en

Natura 2020 awards -  5. ročník Ceny Evropské Komise oceňující projekty ochrany přírody. Výzva k podávání žádostí byla právě zahájena, konečný termín podání přihlášek je 30.9. 2019.
Více info zde: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/how-to-apply/index_en.htm

Boosting skills in cultural heritage professions – výzva k podávání přihlášek, termín: 12.8. 2019. Evropská Komise zahájila druhou fázi pilotního projektu “Finance, vzdělávání, inovace a patentování v oblasti kulturního a tvůrčího průmyslu” (FLIP for CCIs). Iniciativa Evropského akčního rámce pro kulturní dědictví.
Více info zde: https://ec.europa.eu/culture/calls/eac-s12-2019_en
Spojte se s námi