Nastavení cookies

Ministerstvo kultury ve spolupráci s Ministerstvem financí hledá odborníky z oblasti současného umění a využití movitého a nemovitého kulturního dědictví, kteří disponují víceletými pracovními a hodnotitelskými zkušenostmi a mají zájem podílet se na hodnocení žádostí (projektů), podaných do výzev v rámci Programu Kultura, který je financován prostřednictvím Fondů EHP.

 

Bližší informace, včetně formuláře pro přihlášení, jsou k dispozici na stránkách:
https://www.eeagrants.cz/cs/programy/kultura/aktuality/2021/hledame-hodnotitele-z-oblasti-soucasneho-3364

Spojte se s námi