Nastavení cookies
Seminář bude probíhat online, přesný termín a odkaz pro připojení účastníci obdrží v dostatečném časovém předstihu. V případě nízkého počtu zájemců ze strany potenciálních žadatelů nebo partnerů z donorských zemí, bude místo online semináře zvolena forma individuálního zkontaktování potenciálních žadatelů a partnerů.
 
Bližší informace, včetně přihlašovacího formuláře, jsou zveřejněny na https://www.eeagrants.cz/cs/programy/kultura/aktuality/2021/program-kultura-vyzva-k-ucasti-na-online-3351
Spojte se s námi