Nastavení cookies

Úřad EU pro duševní vlastnictví (EUIPO) vyzývá zainteresované subjekty k předkládání návrhů na poskytnutí příspěvků na projekty v oblasti zvyšování povědomí o významu a přínosech práv duševního vlastnictví. Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách EUIPO. Návrhy je možno předkládat do 25. 9. 2017.

Spojte se s námi