Nastavení cookies

Výběrové řízení na poskytnutí příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely v oblasti výtvarného umění bylo vyhlášeno v říjnu 2021. Období pro podávání žádostí bylo do 1. listopadu 2021. Oddělení umění obdrželo v oblasti výtvarného umění celkem 38 žádostí o stipendium. Žádosti o stipendium hodnotila oborová programová rada podle předem zveřejněných kritérií: kvalita návrhu projektu, význam projektu, odbornost žadatele, náklady projektu, výstup projektu (hodnoceno komplexní známkou na škále 1 – 5 bodů).

Složení komise v roce 2021: MgA. Denisa Václavová, Ph.D., Mgr. Zuzana Jakalová, Mgr. Gabriela Kotiková, Mgr. Zuzana Štefková, Ph.D., MgA. Ondřej Horák (předseda komise).

Zasedání oborové rady proběhlo 18. ledna.

K podpoře bylo doporučeno 13 žádostí o tvůrčí stipendium a 1 žádost o studijní stipendium.

Výsledky výběrového řízení

Spojte se s námi