Nastavení cookies

2. kolo výběrového řízení na poskytnutí příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely v oblasti výtvarného umění bylo vyhlášeno v listopadu 2022. Období pro podávání žádostí bylo do 12. prosince 2022 do 15.00 hodin. Oddělení umění obdrželo v druhém kole v oblasti výtvarného umění celkem 21 žádostí o stipendium. 2 žádosti byly vyřazeny OUKKO pro nesplnění formálních náležitostí. Žádosti o stipendium hodnotila oborová programová rada podle předem zveřejněných kritérií: kvalita návrhu projektu, význam projektu, odbornost žadatele, náklady projektu, výstup projektu (hodnoceno známkou na škále 0 – 5 bodů).

Složení komise: MgA. Denisa Václavová, Ph.D. (předsedkyně komise), Mgr. Zuzana Jakalová, Mgr. Gabriela Kotiková, Mgr. Zuzana Štefková, Ph.D., Mgr. Tomáš Knoflíček, Ph.D., MgA. 

Zasedání oborové rady proběhlo 26. ledna 2023.

Podpořeno bylo 7 žádostí o tvůrčí stipendium a 1 žádost o studijní stipendium.

Výsledky výběrového řízení

Spojte se s námi