Nastavení cookies

Výběrové řízení na poskytnutí příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely v oblasti výtvarného umění bylo vyhlášeno v říjnu 2022. Období pro podávání žádostí bylo do 7. listopadu 2022 do 15.00 hodin. Oddělení umění obdrželo v prvním kole v oblasti výtvarného umění celkem 31 žádostí o stipendium. Žádosti o stipendium hodnotila oborová programová rada podle předem zveřejněných kritérií: kvalita návrhu projektu, význam projektu, odbornost žadatele, náklady projektu, výstup projektu (hodnoceno komplexní známkou na škále 0 – 5 bodů).

Složení komise: MgA. Denisa Václavová, Ph.D., Mgr. Zuzana Jakalová, Mgr. Gabriela Kotiková, Mgr. Zuzana Štefková, Ph.D., Mgr. Tomáš Knoflíček, Ph.D., MgA. Ondřej Horák (předseda komise).

Zasedání oborové rady proběhlo 16. prosince 2022.

Podpořeno bylo 13 žádostí o tvůrčí stipendium.

Výsledky výběrového řízení

Spojte se s námi