Nastavení cookies

Výsledky výběrového dotačního řízení SOCNS v roce 2022

 

 

Samostatné oddělení církví a náboženských společností (dále jen SOCNS) Ministerstva kultury vyhlásilo pro rok 2022 jediný grant v programu Kulturní aktivity, a to:

 

"Konkurz na podporu významných kulturních aktivit s náboženskou tematikou pro církve a náboženské společnosti a pro spolky".

 

Termín uzávěrky pro podávání žádostí do konkurzu byl 15. října 2021. Následně proběhlo první kolo výběrového dotačního řízení, v němž byly projekty posuzovány po formální stránce. Všechny projekty, které splnily formální nároky výběrových řízení, postoupily do druhého kola.

 

Druhé kolo výběrových dotačních řízení se konalo dne 20.4.2022. Projekty byly nyní již jednotlivě posuzovány a hodnoceny odbornou komisí.

 

Seznamy projektů, které byly komisí vybrány a bude jim poskytnuta v roce 2022 dotace ze státního rozpočtu ČR, obsahují následující soubory:

 

Spojte se s námi