Odbor církví Ministerstva kultury vyhlásil pro rok 2019 dva konkurzy v programu Kulturní aktivity, a to:

  1. pro církve a náboženské společnosti na projekty významných kulturních aktivit náboženského charakteru, obsahově spjatých s jejich činností a historií,
  2. pro spolky na projekty náboženských a nábožensko-kulturních aktivit, obsahově spjatých s církvemi a náboženskými společnostmi registrovanými v ČR.

 

Termín uzávěrky pro podávání žádostí do obou konkurzů byl 30. listopadu 2018. Následně proběhlo první kolo výběrového dotačního řízení, v němž byly projekty posuzovány zejména po formální stránce. Všechny projekty, které splnily formální nároky a zároveň jsou svým zaměřením v souladu s cíli dotačních programů, postupují do druhého kola, v němž budou již jednotlivě posuzovány odbornou komisí.

 

Případné poskytnutí dotace projektům je závislé jednak na konkrétní výši finančních prostředků, které budou odboru církví rozpočtovány na kulturní aktivity v roce 2019, jednak na správném a včas podaném vyúčtování projektů z roku 2018. 

 

Následující seznamy uvádějí projekty postupující do druhého kola výběrového dotačního řízení.