Nastavení cookies

Odbor mezinárodních vztahů zveřejňuje výsledky prvního kola grantového řízení roku 2014 na podporu kulturních aktivit vysílaných do zahraničí. V souboru je uveden seznam úspěšných žadatelů a výše přiznané dotace. Upozorňujeme, že ta bude poskytnuta pouze v případě, že žadatel včas a řádně vyúčtoval dotaci, která mu byla Ministerstvem kultury poskytnuta v roce 2013.
Seznam neúspěšných žadatelů se nezveřejňuje. Všem žadatelům bez rozdílu bude zasláno písemné vyrozumění. Upozorňujeme, že na dotaci není právní nárok a MK není povinno své rozhodnutí zdůvodnit.

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Výsledky 1. kola grantového řízení OMV v roce 2014.doc, 73.5 kB
Spojte se s námi