Nastavení cookies

Na základě usnesení vlády ze dne 21. Června 2021 č. 573, o návrhu na zvýšenou podporu v sektoru kultury v souvislosti s pandemií koronaviru COVID 19 vyhlásil Odbor umění, literatury a knihoven, kulturních a kreativních průmyslů Ministerstva kultury ČR výběrové dotační řízení určené pro příjemce dotací na rok 2021 z Programu  státní podpory profesionálních divadel, symfonických orchestrů  a pěveckých sborů. V rámci této mimořádné výzvy jsme obdrželi 22 žádostí o navýšení dotace (10 divadel, 12 symfonických orchestrů). Celková částka navýšení činila 50 mil. Kč. Výsledky navýšení schválil ministr kultury dne 19. 10. 2021.

Spojte se s námi