Nastavení cookies

1)    Elektronický výpis

Aktuální výpis z rejstříku je možné získat přímo z webu https://www-cns.mkcr.cz/cns_internet/  Po zobrazení požadovaného výpisu je třeba kliknout na červenou ikonku PDF vpravo nahoře. Výpis je opatřen kvalifikovanou elektronickou pečetí s elektronickým časovým razítkem a lze jej využít při elektronické komunikaci se všemi orgány veřejné správy i soukromoprávními institucemi. Elektronický výpis je rovněž možné konvertovat do listinné podoby, např. na Czech POINTU https://czechpoint.cz/uschovna/  *

2)    Listinný výpis

Kromě toho Vám listinný výpis z rejstříku vystavíme také na základě žádosti, k níž je přiložen kolek 50 Kč. V žádosti musí být uvedeno jméno, příjmení (popř. název právnické osoby) a adresa, kam má být výpis zaslán. Pochopitelně musí být specifikována církevní právnická osoba, o jejíž výpis žádáte (úplný název nebo IČ nebo nejlépe obojí). Je dobré uvést také telefon.

 

Žádost bude žadatelem podepsána a zaslána poštou na adresu Ministerstva kultury, případně podána osobně na podatelně ministerstva na adrese Maltézské nám. 1, 118 01 Praha 1.  https://www.mkcr.cz/podatelna-ministerstva-kultury-2816.html

Po vyhotovení výpis zašleme poštou na adresu uvedenou v žádosti. Výpis si můžete také vyzvednout osobně na adrese samostatného oddělení církví a náboženských společností, Dukelských hrdinů 47, Praha 7, uvedete-li tento požadavek v žádosti.

 

Od správního poplatku 50 Kč jsou osvobozeny žádosti, které podávají účelová zařízení církví či náboženských společností (např. charity a diakonie) a žádosti o výpisy ​pro potřeby majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Žádosti, ke kterým není třeba přikládat kolek, je možné zasílat také do datové schránky ministerstva (8spaaur), popř. mailem s elektronickým podpisem (epodatelna@mkcr.cz).

 *Informace pro žadatele o výpis za účelem jeho dalšího ověření na referátu legalizace konzulárního odboru MZV ČR:

Za tímto účelem je třeba žádat o vystavení listinného výpisu opatřeného kolkem a podpisem pracovníka samostatného oddělení církví a náboženských společností (viz postup uvedený pod bodem 2). Elektronický výpis stažený z webu ministerstva kultury nemůže být pracovníky ministerstva zahraničních věcí legalizován, a to ani po jeho konverzi do listinné podoby.

 

Spojte se s námi