Nastavení cookies

Ministerstvo kultury – odbor umění, literatury a knihoven

vyhlašuje výběrové dotační řízení pro rok 2017

na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb.,

o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů,

 

a pro spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora,

 

pro podprogramy VISK 1, VISK 3, VISK 8/B a pro Knihovnu 21. století též pro zájmová sdružení právnických osob podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora

 

na nekomerční projekty z oblasti knihoven.

 

1) Program Veřejné informační služby knihoven – VISK

VISK 1 – Koordinační centrum programu a implementace Koncepce rozvoje knihoven v ČR,

VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků v oblasti ICT,

VISK 3 - Informační centra knihoven,

VISK 5 – RETROKON,

VISK 6 - Memoriae Mundi Series Bohemica,

VISK 7 – Kramerius,

VISK 8 – Informační zdroje,

Linie A - Zajištění dostupnosti informačních zdrojů formou multilicencí,

Linie B – Zpřístupnění informačních zdrojů prostřednictvím Jednotné informační brány, oborových informačních bran a Centrálního portálu knihoven,

VISK 9 – CASLIN a Národní autority ČR

 

2) dotační řízení Knihovna 21. století – K 21

(podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců, podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením, kulturní, výchovná a vzdělávací činnost)

 

Přihlášky a stanovené podmínky na adrese:

Ministerstvo kultury, odbor umění, literatury a knihoven

Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1 – Malá Strana

https://www.mkcr.cz/

 

VISK též na:

http://visk.nkp.cz/

 

Knihovna 21. století též na:

http://ipk.nkp.cz/programy-podpory/knihovna-21.-stoleti-k21

 

Bližší informace:                                                   Mgr. Petra Miturová, tel.: 257 085 216 (VISK 1,2,5,6,7,8,9)

                                                                                            Mgr. Blanka Skučková, tel: 257 085 316 (K21)

                                                                                              PhDr. Vít Richter, tel.: 221 663 338 (VISK 3)

!!! Uzávěrka: 10. prosince 2016!!!

Spojte se s námi