Nastavení cookies

Ministerstvo kultury, odbor regionální a národnostní kultury podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění, a usnesení vlády č. 591 ze dne 1. června 2020, o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, vyhlašuje výzvu k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení na podporu projektů na rok 2022 v níže uvedených oborech:

Podpora tradiční lidové kultury
Podpora kulturních aktivit osob se zdravotním postižením a seniorů
Podpora rozvoje zájmových kulturních – mimouměleckých aktivit
Podpora  regionálních kulturních tradic


Podpora  regionálních kulturních tradic - Podpora připomenutí a oslav 200. výročí narození zakladatele genetiky Gregora Johanna Mendela v roce 2022
 

Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit + Podpora zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit
Podpora kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v České republice
Podpora integrace příslušníků romské menšiny

 

 

Formulář žádosti o státní dotaci v roce 2022 – Jednotný formulář pro všechny obory! Pro zobrazení relevantních rubrik je třeba zvolit konkrétní dotační program/obor/tematický okruh. Identifikační údaje o žadateli se vyplní automaticky po zadání IČ. Excelový soubor je plně funkční, pokud jsou „povolena makra“ (formát *xlsm) a pokud je k dispozici internetové připojení.