Soubory ke stažení
Podpora kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v ČR (xls, 228.5 kB)
Podpora integrace příslušníků romské menšiny (xls, 149 kB)
Podpora integrace příslušníků romské menšiny - podmínky (docx, 40.6 kB)

 

Ministerstvo kultury, odbor regionální a národnostní kultury podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění, a usnesení vlády č. 591 ze dne 1. června 2020, o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, vyhlašuje výzvu k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení v programu Kulturní aktivity na podporu projektů na rok 2021 v níže uvedených oborech:

Formulář žádosti o státní dotaci v roce 2021 – Jednotný formulář pro všechny obory! Pro zobrazení relevantních rubrik je třeba zvolit konkrétní dotační program/obor/tematický okruh. Identifikační údaje o žadateli se vyplní automaticky po zadání IČ. Excelový soubor je plně funkční, pokud jsou „povolena makra“ (formát *xlsm) a pokud je k dispozici internetové připojení.