Dotace jsou poskytovány v těchto okruzích:

1.         Filmové festivaly a přehlídky
Dotace je určena organizátorům festivalů a přehlídek veřejně prospěšného charakteru zaměřených na prezentaci filmové a audiovizuální tvorby.

 

2.         Popularizace mediální tvorby a profesionalizace médií
Dotace je určena na podporu projektů z oblasti hromadných sdělovacích prostředků – přehlídky, soutěže, ceny, konference, projekty zaměřené na podporu novinářek a novinářů (vč. mentoringu a leadershipu) s cílem vyrovnaného zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích v oblasti médií apod.

 

3.         Profesní vzdělávání v kinematografii a audiovizi
Dotace je určena organizátorům vzdělávacích programů šířících odborné znalosti z oblasti audiovize, kinematografie, filmového průmyslu a práv duševního vlastnictví.

 

4.         Odborné konference a semináře v kinematografii a audiovizi
Dotace je určena organizátorům konferencí, seminářů a odborných setkání v oblasti audiovize, kinematografie, filmového průmyslu a práv duševního vlastnictví.

 

5.         Odborné publikace
- s podokruhy

 • Odborná periodika
  Dotace je určena vydavatelům periodických publikací přispívajících k šíření informací a odborných znalostí z mediální a audiovizuální oblasti.
 • Neperiodické publikace
  Dotace je určena vydavatelům publikací přispívajících k šíření informací a odborných znalostí z mediální a audiovizuální oblasti.
 • Informace z oblasti kinematografie a médií on-line
  Dotace je určena na podporu periodických i jednorázových projektů přispívajících k šíření informací a odborných znalostí z mediální a audiovizuální oblasti on-line – on-line periodika, ročenky, databáze odborných informací.

 

6.         Filmová, audiovizuální a mediální výchova
- s podokruhy

 • Výchova k mediální gramotnosti
  Dotace je určena na podporu projektů zaměřených k mediální kultuře a porozumění médiím, včetně projektů pro děti a ohrožené sociální skupiny.
 • Filmová výchova
  Dotace je určena na podporu projektů zaměřených k porozumění filmu i audiovizuální oblasti po teoretické i praktické stránce a filmovému dědictví, včetně projektů pro děti, seniory, mentálně a tělesně postižené.

 

7.         Propagace kinematografie a audiovize
Dotace je určena na podporu projektů propagujících českou i zahraniční kinematografii a audiovizuální tvorbu a projektů, které přispívají ke zvyšování povědomí o kinematografii jako oboru u široké veřejnosti.

 

8.         Diverzifikace programu kin a práce s publikem
Dotace je určena na podporu projektů práce s publikem a projektů diverzifikace – rozšiřování nabídky kin.

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Formulář žádosti 2019 – nový upravený formulář žádosti pro rok 2019.doc, 301.5 kB
Vyhlášení výběrového dotačního řízení OMA v oblasti kinematografie a médií pro rok 2019.docx, 33.2 kB