Ministerstvo kultury České republiky vyhlašuje dne 5.5.2010 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI).

Vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na rok 2011 obsahující soubory v daných formátech a následujícím pořadí:

 

1. Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na rok 2011- text vyhlášení(informace v přiloženém dokumentu typu rtf o velikosti 590 kB)

2. Zadávací dokumentace k veřejné soutěži ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na rok 2011 (informace v přiloženém dokumentu typu rtf o velikosti 546 kB)

3. Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity-NAKI (příloha č. 1 zadávací dokumentace) (informace v přiloženém dokumentu typu rtf o velikosti 395 kB)

4. Definice druhů výsledků (příloha č. 2 zadávací dokumentace) (informace v přiloženém dokumentu typu rtf o velikosti 32 kB)

5. Přihláška návrhu projektu (příloha č. 3 zadávací dokumentace) (informace v přiloženém dokumentu typu rtf o velikosti 549 kB)

6. Rozpočet projektu jako nedílná součást přihlášky projektu (příloha č. 3a zadávací dokumentace)(informace v přiloženém dokumentu typu xls o velikosti 186 kB)

7. Vzorové Čestné prohlášení o způsobilosti uchazeče ve veřejné soutěži (přílloha č. 4a zadávací dokumentace) (informace v přiloženém dokumentu typu rtf o velikosti 23 kB)

8. Vzorové Čestné prohlášeni výzkumné organizace (příloha č. 4b zadávací dokumentace)(informace v přiloženém dokumentu typu rtf o velikosti 34 kB)

9. Formulář pro podání dotazu k VS 2011 (příloha č. 5 zadávací dokumentace) (informace v přiloženém dokumentu typu rtf o velikosti 20 kB)

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na rok 2011- text vyhlášení.rtf, 589.5 kB
Zadávací dokumentace k veřejné soutěži ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na rok 2011.rtf, 546 kB
Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity-NAKI (příloha č. 1 zadávací dokumentace).rtf, 395.4 kB
Definice druhů výsledků (příloha č. 2 zadávací dokumentace).rtf, 32 kB
Přihláška návrhu projektu (příloha č. 3 zadávací dokumentace).rtf, 548.9 kB
Rozpočet projektu jako nedílná součást přihlášky projektu (příloha č. 3a zadávací dokumentace).xls, 186 kB
Vzorové Čestné prohlášení o způsobilosti uchazeče ve veřejné soutěži (přílloha č. 4a zadávací dokumentace).rtf, 23.2 kB
Vzorové Čestné prohlášeni výzkumné organizace (příloha č. 4b zadávací dokumentace).rtf, 34.3 kB
Formulář pro podání dotazu k VS 2011 (příloha č. 5 zadávací dokumentace).rtf, 20.2 kB