Nastavení cookies

Ministerstvo kultury – odbor umění, literatury a knihoven

vyhlašuje pro rok 2019 výzvu k podávání žádostí

ve 2. kole výběrového dotačního řízení

na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb.,

o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů,

a pro spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora,

pro podprogram VISK 3 též pro zájmová sdružení právnických osob podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora

 

na nekomerční projekty z oblasti knihoven.

 

Program Veřejné informační služby knihoven – VISK

VISK 1 – Koordinační centrum programu a implementace Koncepce rozvoje knihoven v ČR,

VISK 3 - Informační centra veřejných knihoven

 

 

Přihlášky a stanovené podmínky na adrese:

Ministerstvo kultury, odbor umění, literatury a knihoven

Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1 – Malá Strana

https://www.mkcr.cz/

 

VISK též na:

http://visk.nkp.cz/

 

Bližší informace:         

Mgr. Petra Miturová, tel.: 257 085 216 (VISK 1)

Mgr. Soňa Poláková, tel.: 257 085 357 (VISK 3)

PhDr. Vít Richter,      tel.: 603 223 627

 

 

!!! Uzávěrka: 31. května 2019 !!!

Spojte se s námi