Nastavení cookies

Vyhlášení 2. kola výběrového dotačního řízení VISK 1

Ministerstvo kultury – odbor umění, literatury a knihoven vyhlašuje 2. kolo výběrového dotačního řízení pro rok 2016 na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a pro spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora

na nekomerční projekty z oblasti knihoven.

Program Veřejné informační služby knihoven – VISK

Podprogram VISK 1 – Koordinační centrum programu a implementace Koncepce rozvoje knihoven v České republice 

Přihlášky a stanovené podmínky viz níže a na:
Ministerstvo kultury, odbor umění, literatury a knihoven
Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1 – Malá Strana
http://www.mkcr.cz

http://visk.nkp.cz/

 

Bližší informace:
Mgr. Petra Miturová, tel.: 257 085 216
PhDr. Vít Richter, tel.: 221 663 338

!!! Uzávěrka: 5. srpna 2016 !!!

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
VISK1 - 2. kolo 2016 - podmínky a formulář žádosti.docx, 61.8 kB
Spojte se s námi