Nastavení cookies

Ministerstvo kultury vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce generální ředitelky/generálního ředitele Národní knihovny České republiky.
Národní knihovna České republiky je státní příspěvkovou organizací Ministerstva kultury, jejíž činnost vymezuje zákon č. 257/2001 S., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, v platném znění. Je centrem systému knihoven, v němž vykonává koordinační, odborné, informační, vzdělávací, analytické, výzkumné, standardizační, metodické a poradenské činnosti.
Termín pro podání přihlášky do výběrového řízení je do 13. 11. 2020.
Seznam členů výběrové komise bude zveřejněn ve chvíli, kdy všichni oslovení potvrdí svou účast.
Nový generální ředitel/ka Národní knihovny České republiky by měl do funkce nastoupit nejpozději k 1.4.2021.
Detailní podmínky naleznete zde.